İNSAN KAYNAKLARI

İK Politikası

ARSLAN TUNÇ A.Ş. ailesinin bir üyesi olarak çalışmak isteyen  mesai arkadaşlarımız sahip oldukları  bilgi, donanım, deneyim ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini yapıyoruz. 


Doğru işe doğru insan istihdam ederiz.

Görev, yetki ve sorumluluklar açık ve net bir şekilde tanımlarız.

Her kademedeki yöneticiden, bölümlerindeki personel ile aralarında sevgi, saygı ve güvene dayalı bir iş ortamı yaratırız.

Personeli; eğitimi, bilgisi, tecrübe ve yetenekleri ölçüsünde, grubun tüm imkanlarından adil ve objektif ölçülere göre yararlandırırız.

 Eğitimin her kademedeki personel için gerekli ve yararlı olduğuna inanır ve bu alanda yatırım yaparız.

Farklı sektörlerde ve farklı disiplinlerde şirketlerden oluşan ARSLAN TUNÇ A.Ş. kuruluşu olarak insan kaynakları politikaları, şirketlerimizin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına göre esnek bir yapıda istihdam alanları oluştururuz. 

Normal şartlar altında başvuruda bulunan kişilerden istenilen başlıca genel özellikler şunlardır:

Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,

Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,

Mesleki gelişime ve öğrenmeye açık olmak,

Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,

Problemler karşısında çözüm üretebilmek,

Düzgün bir diksiyona ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

İş Başvuru FormuTurkish
English
Arabi
Persian
Russia